بلاگ من

می توانید آخرین مطالب و اخبار مربوط به کارها و پروژه های من را از اینجا دنبال کنید


در حال بارگزاری

بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان

بیشتر اشتباهات ما در باره هنر از نداشتن وحدت نظر در استعمال کلمات هنر و زیبایی ناشی میشود، میتوان گفت ما فقط در سو استعمال این کلمات وحدت نظر داریم . ما همیشه فرض میگیریم که هر آنچه زیباست هنر است ، یا هنر کلیتا زیباست ، و هر آنچه زیبا نیست هنر نیست ، و زشتی نفی هنر است.


این یکی دانستن هنر و زیبایی اساس همه مشکلات ما را در درک هنر تشکیل میدهد، و حتی درنزد کسانی که بطور کلی نسبت به تاثیرات جمالشناسی حساسیت شدید دارند این فرض در موارد خاصی که هنر زیبایی نیست بصورت یک عامل بازدارنده ناخوداگاه عمل میکند، زیرا که هنر ضرورتا همان زیبایی نیستی ،یعنی ببینیم که هنر از حیث تظاهرات کنونی خود در سراسر جهان چیست.
زیبا چنانکه گفتیم بطور کلی و در ساده ترین تعریفش آن چیزیست که لذت بخش باشد ، و در نتیجه مردم ناچار میشوند بپذیرند که خوردن و بوییدن و سایر احساس های جسمانی هم میتوانند هنر بشمار روند.
حقیقت اینست که معنی و اهمیت تاریخی تصور زیبایی محدود است. تصور زیبایی دریونان باستان پدید آمد ، در آنجا نتیجه فلسفه خاصی از زندگی بود. این فلسفه نوعا بشری بود ، بدین معنی که ارزشهای انسانی راستایش میکرد ودرخدایان هم جز انسان بزرگتر از حد طبیعی چیزی نمیدید.

باید اعتراف کنم که هنر بیان تجسمی صورت هیچ آرمان خاصی نیست . هنر بیان هر آرمانی است که هنرمند توانسته باشد آنرا درصورت تجسمی تحقق بخشد.
(هربرت رید)
ترجمه:نجف دریابندری

فهیمه محمدی

درباره فهیمه محمدی

هنرمند طراح آثار هنری خط و خط نقاشی ، متولد سال 1348 . فعال در زمینه عکاسی و تئاتر

  •  

دیدگاه بگذارید