دلنوشته


دلنوشته

چون نسیم صبا صبحدم نوازش میکند شاخ گل
چو میرقصد شقایق در آغوش باد
میسراید هزار دستان به صد نغمه داستان عشق
یاد باد حدیث عاشقان , یاد باد
در این روزگار تلخ شهر آشوب , که هر دمش به سنگ فتنه دلی میشکند , کو گریزی جز به دامان هنر , تا مگر دمی به مستی این می ناب , زتلخی اندوه روزگار بیاساییم .
ادامه مطلب