بلاگ من

می توانید آخرین مطالب و اخبار مربوط به کارها و پروژه های من را از اینجا دنبال کنید


در حال بارگزاری

نقد هنری

شیوه نو پای نقاشیخط ، اگر چه با عنایت به کهن سابقه و قدمت خط و خوشنویسی در ایران ، صاحب ایامی نه چندان طولانی است ، با این همه ، خلاقیت های ماندگار و ارزشمند صاحبان ذوق در این عرصه ، به چند دهۀ اخیر ، مرا وامی دارد که این واقعه را مبارک بدانم در جلال بخشیدن به گرانسنگ میراث خط خوش شیرین زبان فارسی در نجد ایران زمین .
با همچو نگرش و باوری است که وقت تماشای نقاشیخط های فهیمۀ محمدی ، نثار ذوق او را پاس می دارم و جلوه های گاه ، جسورانه و بی پروای او را در نگارش خوش هر کلام و کلمه ای ، با کاربرد رنگهائی با پیام و معنا ارجی جانانه می نهم .
و مهمتر آنکه ، انصاف وامی داردم تا تهنیت خویش را پیشکش استاد او عین الدین صادق زاده نمایم که رنج سالیان تعلیم را به اینک ایام در شکوفائی ذوق شاگرد و رهروش شاهد است و تماشاگر .
و جا دارد که در این نقد و نگرش کوتاه ، اشارتی داشته باشم به ویژگی های نقاشیخط های فهیمۀ محمدی ، اینکه در شگفتی ام از سماع قلم او ، گوئی که به هر بستر بوم و کاغذی ، کلمات چنان اند در وجد و شور که تو گوئی سیمرغانی همگی به پرواز و در آواز !
و نقطه ها که در آسمان پاره ای از آثارش با چه بالهای گشوده ای ره و راه به سوی وصل دارند و وصال . با تمامی این احوال ، تاب آن ندارم که فهیمۀ محمدی را توصیه ای نداشته باشم به دوام خلق نقاشیخط هایش با عنوان چهار فصل ، یادی نکنم از رویش کلمات در دشت سبز بهار گونه نقاشیخط او تا ریزش کلام کلمات آراسته به رنگهای پائیزی اش ، پنداری که هر واژه رنگین برگ جداشده ای است رقصان به پائیزان .
و فاش می نویسم در بهانۀ این نوشتار ، که در ماجرای نقاشیخط همیشه دل نگران آن بوده ام ، که به حریم پر حرمت خط خوش سرزمینم مبادا و حاشا که با دستاویز نو آوری و نو نگاری دست اندازی شود و فرو افتد در چاه ویل بی هویتی ! بی پرده ، اما ، نقاشیخط های فهیمۀ محمدی دل آرامم کرده است ، با وقار و استحکام خط خوش آذین شده به نقش و رنگهای او ، انگاری مرواریدهائی در خزف رنگهای افسونگر .
سر آخر انتظار دارم اعتلای نثار ذوق فهیمۀ محمدی را در مشق های مکررش.
هادی سیف

فهیمه محمدی

درباره فهیمه محمدی

هنرمند طراح آثار هنری خط و خط نقاشی ، متولد سال 1348 . فعال در زمینه عکاسی و تئاتر

  •  

دیدگاه بگذارید