درباره فهیمه محمدی


Fahimeh Mohammadi

Date of Birth: 16/05/1969
Place of Birth: Tehran

Inpidual Exhibition:
۱- Nava Gallery in 2003
۲- Niavaraan Cultural in 2010
۳- Havanna Art University in 2011
۴- Malaysia Cube Gallery in 2011
۵- Niavaraan Gallery in 2014

Group Exhibition:
۱- Seyhoun Gallery in 2004
۲- Mir Emad Museum in 2005
۳- Holy Quran Exhibition in 2006
۴- Group Exhibition of Sareban Gallery in 2010
۵- The Great Exhibition of Ramadan Holy Quran Arts in Malaysia in 2011
۶- Group Exhibition of Saba Institue in 2014
۷- Group Exhibition Negarestan Baagh Museum 2016
۸- Group Exhibition Nic Art Gallery Turky_Istanbul 2016
۹- Group Exhibition Negarestan Baagh Museum 2016
۱۰- Group Exhibition Bahman Cultural 2016

فهیمه محمدی

تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۲/۲۷
محل تولد : تهران

نمایشگاه انفرادی :
۱- سال ۸۲ گالری نوا
۲- سال ۸۹ فرهنگسرای نیاوران
۳- سال ۹۰ دانشگاه هنر هاوانا
۴- سال ۹۰ گالری مکعب مالزی
۵- سال ۹۳ گالری نیاوران

نمایشگاه گروهی :
۱- سال ۸۳ گالری سیحون
۲- سال ۸۴ موزه میر عماد
۳- سال ۸۵ نمایشگاه قرآن
۴- سال ۸۹ نمایشگاه گروهی گالری ساربان
۵- سال ۹۰ نمایشگاه بزرگ هنرهای قرانی رمضان مالزی ( K.L.C.C )
۶- سال ۹۳ نمایشگاه گروهی موسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا
۷- سال ۹۵ نمایشگاه گروهی باغ موزه ی نگارستان
۸- سال ۹۵ نمایشگاه گروهی نیش آرت گالری ترکیه – استانبول
۹- سال ۹۵ نمایشگاه گروهی باغ موزه نگارستان
۱۰- سال ۹۵ نمایشگاه گروهی فرهنگسرای بهمن